Decanaat klas 3 Havo

HAVO 3 Profielkeuze

Leerlingen van klas 3 HAVO zullen dit jaar een profiel kiezen voor de overgang naar HAVO 4. Er zijn een aantal activiteiten waarmee we het keuzeproces zo goed mogelijk willen ondersteunen.

Eind maart ontvangen de leerlingen een overzicht met daarin de adviezen van de vakdocenten. Dit advies kan helpen bij het maken van de profielkeuze. Hetzelfde geldt voor de uitslag van de Studiemeter test. Hierin komt naar voren met welke vervolgopleidingen leerlingen affiniteit hebben.


Eind november is de Studiemeter test afgenomen.

De uitslag van deze test geeft suggesties voor hbo-opleidingen in de richting waar de leerling heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn. Dit geeft houvast bij het maken van de vakkenpakket- en profiel keuze. Er kan ook gerichter bekeken worden welke open dag een leerling wil bezoeken.

 

Tijdens de mentorles zullen de leerlingen met de digitale lesmethode Keuzeweb aan de slag gaan. De leerlingen krijgen opdrachten die in het teken van de vakkenpakket- en de profielkeuze staan. Keuzeweb is beschikbaar via de site www.staloysiushv.dedecaan.net.

 

De decaan.net is een netwerk voor iedereen die betrokken is bij het keuzeproces. Dus niet alleen de leerling zelf, maar ook de mentor, de decaan, vervolgopleidingen, instellingen, bedrijven, oud- leerlingen en natuurlijk de ouders.

Als ouder kunt u zich op de volgende manier registreren:​

Ga naar www.staloysiushv.dedecaan.net

Druk op de knop Inloggen (bovenaan).
Het registreren begint aan de rechterkant, bij Ik ben een... (ouder/verzorger).
U moet precies het leerlingnummer en de voor- en achternaam van uw kind(eren) invullen zoals die op school bekend zijn.
Na het invullen van een wachtwoord drukt u op de knop Registratie voltooien.
Ga naar uw mailbox en klik op de link in de e-mail om de registratie te bevestigen.
Zodra de leerling  via e-mail heeft bevestigd dat u zijn of haar ouder bent, kunt u de gegevens van uw kind inzien.

 

Het Aloysius, Laar & Berg en het Alberdingk Thijm College hebben, ter ondersteuning van de profielkeuze, een Kieswijzer gemaakt. De Kieswijzers zijn binnenkort beschikbaar via de websites van de scholen.

In deze Kieswijzers vindt u informatie over de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw en de profielkeuze. Tijdens de mentor les wordt de inhoud van de Kieswijzer met de leerlingen besproken. Natuurlijk zullen de vakdocenten informatie geven over de overgang van onderbouw naar bovenbouw wat betreft hun vak.


Op 28 februari​ was er een beroepenavond voor leerlingen van het Aloysius en het ATC. Voor meer informatie zie: Brief beroepenavond ATC 2019.pdf