Decanaat klas 3 Mavo

MAVO 3 vakkenpakketkeuze

Dit schooljaar zullen de leerlingen het vakkenpakket kiezen waarmee zij examen willen gaan doen. De definitieve vakkenpakket keuze staat gepland op maandag 15 april. In klas 3 zijn er een aantal activiteiten waarmee we het keuzeproces zo goed mogelijk willen begeleiden.


5 maart: Profielkeuze avond en MBO markt.

Eind maart ontvangen de leerlingen uit klas 3 informatie over de vakkenpakketkeuze. Het betreft informatie over de profielen, de aansluiting met het MBO & de HAVO en wiskunde plus. Tevens krijgen de leerlingen een persoonlijk advies van de vakdocenten. Bij het maken van de keuze voor het vakkenpakket is het zinvol om de uitslag van de Studiemeter te gebruiken.

Op 15 april staat de definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze gepland.Eind november is reeds de Studiemeter test afgenomen.

De uitslag van de test geeft suggesties voor opleidingen. Voor de leerlingen van de MAVO zijn dat MBO opleidingen en indien doorstroom naar de HAVO gewenst is kunnen dat ook HBO opleidingen zijn. De uitslag geeft houvast bij het maken van de vakkenpakket en profiel keuze. Ook kan er met deze suggesties gerichter bekeken worden naar welke open dag je wilt gaan. Het advies voor mavoleerlingen is om reeds in klas 3 open dagen te bezoeken.

 

De leerlingen zijn gestart met de digitale lesmethode Keuze Web. De opdrachten staan in het teken van de vakkenpakket en de profielkeuze. Keuze Web is beschikbaar via de site www.staloysiusvmbo.dedecaan.net

 

De decaan.net is een netwerk voor iedereen die betrokken is bij het keuzeproces. Dus niet alleen de leerling zelf, maar ook de mentor, de decaan, vervolgopleidingen, instellingen, bedrijven, oud- leerlingen en natuurlijk de ouders.

 

Als ouder kunt u zich op de volgende manier registreren:​

Ga naar www.staloysiusvmbo.dedecaan.net. Druk op de knop Inloggen (bovenaan).
Het registreren begint aan de rechterkant, bij Ik ben een... (ouder/verzorger).
U moet precies het leerlingnummer en de voor- en achternaam van uw kind(eren) invullen zoals die op school bekend zijn.
Na het invullen van een wachtwoord drukt u op de knop Registratie voltooien.
Ga naar uw mailbox en klik op de link in de e-mail om de registratie te bevestigen.
Zodra de leerling via e-mail heeft bevestigd dat u zijn of haar ouder bent, kunt u de gegevens van uw kind inzien.

​ 

In maart zullen de leerlingen een advies van de vakdocenten krijgen. Is de keuze voor een vak verstandig of niet? Er wordt o.a gekeken naar capaciteit, inzet en tempo.

In april gaan de leerlingen van klas 3 naar het mbo-college in Hilversum voor een Doedag om kennis te maken met diverse opleidingen. De exacte datum wordt nog bepaald.