Verplichte vakken, studierichtingen en toetsen St. Aloysius College
 

Bovenbouw

​​​In de bovenbouw (klas 3 & 4 mavo en klas 4 & 5 havo) wordt net als in de onderbouw veel aandacht besteed aan het vakkenaanbod en de lesopbouw. In toenemende mate werken wij naar het eindexamen toe, waarbij leerlingen aan het eind van klas 3 mavo of 4 havo de vakken afsluiten waarin zij geen examen gaan doen. De eindresultaten uit klas 3 mavo of 4 havo van de vakken waarin de leerlingen wel examen gaan doen, vormen dan een verantwoorde start in klas 4 mavo en 5 havo en tellen mee voor het schooleigen deel van het examen. Om de keuzemogelijkheid voor profielen in het HAVO/VWO en richtingen binnen het MBO/HBO zo breed mogelijk te laten zien, bieden wij een breed pakket aan. Leerlingen die dat aankunnen, mogen in meer dan de verplichte 6-vakken examen doen.

In het pre-examenjaar (mavo 3 of havo 4) start de leerling met zijn /haar gekozen sector. De leerling heeft in klas 2 mavo of 3 havo een keuze gemaakt uit het aanbod van 4 sectoren:

·  Het drie sectoren profiel.

·  Techniek / Zorg.

·  Techniek / Economie.

·  Zorg / Economie.

In de profielen zijn de verplichte vakken Nederlands / Engels / LO / Maatschappijleer 1 / CKV / Rekenen opgenomen. Naast deze verplichte vakken zijn er per sector 2 sectorvakken en 4 keuzevakken. Bovendien wordt er in een verplicht mentoruur veel aandacht besteedt aan het keuzetraject met het oog op de vervolgopleiding. Met de gekozen sector (12 vakken ) en het verplichte mentoruur wordt er op een verantwoorde manier in klas 3 mavo en 4 havo toegewerkt naar het eindexamen. ​

 

Toetsing

Vanaf het 3e leerjaar mavo en 4de jaar havo werken de leerlingen met het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). In het PTA wordt aangegeven wat de leerstof is voor de verschillende periodes bij de verschillende vakken, hoe die leerstof wordt getentamineerd en hoe zwaar het behaalde resultaat meetelt. Jaarlijks wordt het PTA geactualiseerd. In het programma zijn 2 peildata (november en maart). Het is verstandig om via magister de vorderingen van uw zoon/dochter te volgen, temeer omdat er in klas 3 mavo en 4 havo het cijfer tot stand komt via de methode van het voortschrijdendgemiddelde. 

​​​Klik op de afbeelding om desbetreffende PTA te openen:

PTA_mavo3.jpgPTA_mavo4.jpg
PTA_havo4.jpgPTA_havo5.jpg


​​Handleiding profielwerkstuk Havo pdf.pdf