CREATIEVE TECHNOLOGIEËN

Door het inzetten van digitale leermiddelen en apparatuur heeft het onderwijs steeds meer mogelijkheden gekregen. Zeker in de COVID-19-periode is het gebruik van de Chromebook en vele applicaties van groot belang voor de continuïteit vanhet onderwijs. Door de inzet van digitale leermiddelen kan er flexibeler gewerkt worden en beschikken de docenten over een veel uitgebreider scala aan werkvormen. Hierdoor ontstaat ook meer onafhankelijkheid van methodes en is de docent meer de regisseur van het onderwijs.

In het eerste leerjaar starten de leerlingen met een digitale typecursus. Naast het gebruik van de Chromebook werken de leerlingen bij de vakken Techniek, Informatietechnologie en Beeldende Vorming/Kunst ook op Apple computers vanwege de uitgebreide grafische programma's. Leerlingen met interesse en affiniteit in de technologie kunnen examen doen in het vak Informatietechnologie.

De Alberdingk Thijm Scholen beschikken over het Techlab waar leerlingen met de docenten op bezoek gaan en kennismaken met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het Aloysius College maakt hier zeer regelmatig gebruik van.