MAVO/HAVO en HAVO brugklassen!

Wanneer je bij ons op school komt, start je in leerjaar 1 in de MAVO/HAVO  of HAVO-brugklas. Dit is afhankelijk van het advies van de basisschool. In de MAVO/HAVO-brugklassen wordt als basisniveau MAVO gevolgd en leerlingen die meer uitdaging aankunnen worden voorzien van de HAVO-lesstof. Op deze manier bieden we leerlingen die uitsluitend op MAVO-niveau werken de mogelijkheid om de lessen goed te kunnen volgen, en bieden we leerlingen die voor één of meerdere vakken meer uitdaging aankunnen hiertoe ook de mogelijkheid. Daarnaast willen we leerlingen stimuleren om vakken waar leerlingen goed in zijn op een hoger niveau te volgen of er eerder examen in te doen. 

De MAVO/HAVO brugklas sluit goed aan bij onze ambitie om leerlingen voor de vakken waar ze goed in zijn ook uit te dagen om dit op een hoger niveau te volgen. De eerste voorbeelden zijn er al; afgelopen jaar heeft een leerling in M3 al het MAVO-examen van wiskunde gedaan en nu volgen leerlingen in klas 1 het vak Engels al op HAVO/VWO of VWO-niveau. 

Heb jij een GL/TL, TL (MAVO) of TL/HAVO-advies dan ben je van harte welkom om bij ons in de MAVO/HAVO brugklas te starten. 

Met een HAVO-advies start je bij ons in de HAVO-brugklas waar alle vakken op HAVO-niveau worden gegeven.