Aanmeldingsprocedure leerjaar 1 

Stap 1: Hoe moet je je aanmelden voor leerjaar 1 op het St. Aloysius College?  

 • Vul samen met je ouders het aanmeldformulier in.
 • Scan het aanmeldingsformulier, het orginele adviesformulier met handtekening van de directeur, kopie ID-kaart of paspoort en overige documenten.
 • Lever alle documenten bij ons op school in, mail alles naar aloysiuscollege@atscholen.nl of stuur per post  naar Het ALC, Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum.  
 • Van je basisschool krijg je te horen in welke week je je moet aanmelden op een middelbare school. Aan het eind van de week moet je op één middelbare school zijn ingeschreven! Eerder aanmelden is mogelijk, mits je het adviesformulier van de basisschool hebt ontvangen.  
 • Heb je dyslexie, dyscalculie of een diagnose die van invloed kan zijn op je leerprestaties of overige belangrijke informatie die de basisschool niet zomaar mag geven zonder de toestemming van jouw ouders? Maak een kopie en voeg deze documenten toe bij het aanmeldingsformulier. Wij hebben deze informatie nodig om te kijken of we jou extra begeleidig dienen te geven.  

Stap 2: toelating

 • Na de aanmelding hebben wij een gesprek met jouw juf/ meester uit groep 8 en jouw basisschool stuurt overige informatie digitaal naar ons toe. Deze informatie gaat over jouw schoolloopbaan, zoals je cijfers en de uitslag van de eindtoets van groep 8.  

Het is belangrijk om te weten dat je bij ons, mits je het juiste plaatsingsadvies hebt gekregen, je altijd geplaatst bent. Wij hebben nooit een loting.

Vragen? Laat het ons weten

Heb je een vraag over de aanmelding/toelating of woon jij in het buitenland? Neem dan contact op met de afdelingsmanager van het gewenste leerjaar. 

Heb je een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden? Neem dan contact op met onze coördinator leerlingzaken (Keziban Yigit – k.yigit@atscholen.nl

Aanmeldingsprocedure leerjaar 2, 3, 4 & 5 

Stap 1: Hoe moet je je aanmelden voor leerjaar 2, 3, 4 of 5 op het St. Aloysius College?  

 • Neem contact op met een afdelingsmanager om een gesprek in te plannen samen met jouw ouders: 

 Stap 2: aanmelden

 • Je ouders vullen het aanmeldingsformulier van het St. Aloysius College nauwkeurig en volledig in.  
 • Mail/stuur alle documenten (aanmeldingsformulier, kopie ID-kaart of paspoort & overige documenten) naar aloysiuscollege@atscholen.nl of per post naar Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum.  
 • Heb je dyslexie, dyscalculie of een diagnose die van invloed kan zijn op je leerprestaties of overige relevante informatie? Maak een kopie en voeg deze documenten toe bij het aanmeldingsformulier. Daarnaast ontvangen wij graag een kopie van je cijferlijst en een verzuimoverzicht van je huidige school.  
 • Wij nemen contact op met jouw huidige school en laten jouw ouders zo snel mogelijk weten of jij toelaatbaar bent en of er plek is op het St. Aloysius College in de afdeling waarvoor jij je hebt aangemeld.  

Stap 3: Wanneer ben je toelaatbaar op het St. Aloysius College?  

Het advies van de basisschool is leidend voor een plaatsing in leerjaar 1. Het advies van je vorige middelbare school is leidend voor een plaatsing in leerjaar 2, 3, 4 of 5, mits er plek is. Voor een plaatsing op het St. Aloysius College geldt:  

 • Alle leerlingen met een MAVO-advies zijn toelaatbaar 
 • Alle leerlingen met een MAVO/HAVO-advies zijn toelaatbaar 
 • Alle leerlingen met een HAVO-advies (of hoger) zijn toelaatbaar 

Voor instroomleerlingen in klas 2, 3, 4 of 5 geldt dat we in overleg en op advies van je vorige middelbare school bepalen of je in de MAVO of HAVO klas start en in welk leerjaar.  

Schoolondersteuningsprofiel

Op deze pagina kunt u lezen hoe ons schoolondersteuningsprofiel eruitziet. Hierin beschrijven we welke ondersteuning er geboden kan worden aan onze leerlingen. Op deze pagina kunt u lezen wat het beleid is wanneer de school niet de gewenste ondersteuning kan bieden.