Veelgestelde vragen van nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers

Als nieuwe leerling, maar ook als ouder/verzorger, heb je natuurlijk vragen over hoe dingen geregeld zijn op een middelbare school. We zien dat veel scholen digitale ouderavonden organiseren of films opnemen waarin ze antwoorden geven op veel gestelde vragen. Wij denken dat dit makkelijker kan en geven daarom in onderstaand overzicht de antwoorden op de vragen die ons het meest worden gesteld door ouders en leerlingen uit groep 8. Wil je toch even online sfeerproeven? Klik dan hier voor een dag met Fenne & Robbe op het St. Aloysius College.

Staat jouw vraag/antwoord hier niet tussen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op: Danielle Kramer (afdelingsmanager leerjaar 1 en 2) d.kramer@atscholen.nl of Jeroen Zaagmans (directeur) j.zaagmans@atscholen.nl.

Op welk niveau starten de leerlingen in de brugklas?

Op het St. Aloysius College hebben we twee soorten brugklassen:  MAVO/HAVO of HAVO. Afhankelijk van het advies van de leerkracht van groep 8 word je in één van deze brugklassen geplaatst.

Hoe worden de brugklassen ingedeeld en kan ik met anderen uit mijn woonplaats in de klas komen?

Je wordt in een klas ingedeeld op het niveau dat de leerkracht van groep 8 heeft geadviseerd. Daarna kijken we ook naar waar je woont (postcode). Tevens kun je ook een verzoek doen bij wie je in de klas zou willen komen (dan moeten beide leerlingen natuurlijk hetzelfde advies hebben).

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Dat hangt volledig af van het aantal aanmeldingen, we bieden iedere leerling met het juiste advies een plaats en loten niet. Ons streven is klassen te maken van 23-25 leerlingen. De huidige brugklassen hebben maximaal 27 leerlingen in de klas.

Hoeveel leerlingen zitten er op het St. Aloysius College en hoe is de sfeer?

Op het St. Aloysius College zitten ongeveer 500 leerlingen. We horen veel positieve geluiden over de sfeer in de school. Leerlingen ervaren de school als klein en gezellig en de leerlingen voelen zicht er snel thuis. Het mooie gebouw is voor leerlingen ook overzichtelijk en “verdwalen” is eigenlijk niet mogelijk.

De overgang van groep 8 naar de middelbare school een grote stap en best spannend. Hoe zorgen jullie ervoor dat de leerling een goede start heeft?

Al voor de zomervakantie word je uitgenodigd voor een kennismaking met je klas en mentor, dan weet je dus al bij wie je in de klas zit. In het nieuwe schooljaar beginnen we met introductiedagen waarin je de klas nog beter leert kennen, je de school ontdekt, uitleg krijgt over het gebruik van de Chromebook etc. Ook gaan we aan het begin van het schooljaar met alle brugklassen naar Terschelling en sluiten we de introductieperiode uiteindelijk af met een groot feest op school!

Wat is een mentor en wat doet de mentor?

De mentor is een docent die, naast dat hij/zij je een vak geeft, ook de mentorles en studievaardigheidsles geeft. Bij het mentoruur wordt er aandacht besteed aan de sfeer in de klas, hoe het in de lessen gaat, teambuilding en de voorbereiding voor activiteiten, excursies en projecten. Bij de les studievaardigheden wordt er aandacht besteed aan het leren leren, het plannen, presenteren, verslagen maken, aantekeningen maken etc.

Hoelang duurt een les en hoe ziet het rooster eruit?

Een les duurt 45 minuten. Soms heb je ook een blokuur, dan heb je dus 90 minuten hetzelfde vak. Een dag heeft maximaal 9 lesuren. Na het derde, vijfde en zevende lesuur is er een pauze. Het laatste lesuur is om 16.15 uur afgelopen. In de brugklas heb je echter meestal tot 14.30 uur les. In de brugklas zijn er in principe geen tussenuren.

Wat doen jullie tegen pesten?

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer er signalen over pesten komen. Wanneer er signalen over pesten komen, hanteren we ons pestprotocol en spreken met alle betrokkenen. Door een goede samenwerking tussen school, ouders en leerlingen weten we dit vaak snel op te lossen.

Wat bieden jullie voor een leerling met dyslexie of dyscalculie?

We faciliteren de leerling met dyslexie of dyscalculie volgens hetgeen er in de verklaring wordt aangeraden. De leerling ontvangt een kaart waarop deze faciliteiten genoemd staan zodat dit altijd duidelijk is. Voor dyslectische leerlingen organiseren we ook een cursus halverwege het eerste leerjaar. Op je eigen Chromebook kun je met een speciaal programma werken, waarmee je teksten kunt luisteren en kunt typen ipv schrijven. De ondersteuning wordt per individuele leerling afgestemd.

Welke vakken heb je in de brugklas?

In de brugklas heb je de vakken Nederlands, Engels, Sociale Vorming, Mens & Maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis), wiskunde, rekenen, biologie, lichamelijke opvoeding, mentorles, studievaardigheden en #Daargaathetom-les. Voor de moderne vreemde talen (Spaans & Duits) werken we met een carrousel en maak je met alle twee de talen kennis. Leerlingen krijgen het gehele jaar de praktijkvakken Kunst, Media en Techniek aangeboden. Aan het einde van het schooljaar kiest de leerling naast Kunst, tussen Media en Techniek voor leerjaar 2.

Hoeveel uren gym krijg je in de brugklas?

Je hebt in ieder geval een blokuur gymnastiek in je rooster. Daarnaast heb je ook een half jaar zwemmen in zwembad 'De Lieberg'. Je gaat dan kennismaken met waterpolo, reddingszwemmen etc. In de periodes dat er mooi weer is sporten we buiten op de velden van Wasmeer. De andere periodes sporten we in onze eigen gymzaal op school.

Wat gebeurt er met een les wanneer er een docent ziek is?

Deze worden opgevangen door een collega. De lessen gaan (zeker in de onderbouw) altijd door (m.u.v. het eerste of laatste lesuur). Er zijn dus geen onnodige tussenuren.

Mogen de leerlingen van het schoolplein?

Leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2) mogen niet van het schoolplein.

Op welke manieren bieden jullie extra ondersteuning als een leerling een vak moeilijk vindt?

Omdat we relatief korte lessen hebben (45 minuten) hebben de leerlingen de vakken meerdere keren per week. De docenten proberen om in deze lessen ook momenten in te bouwen waarin ze leerlingen kunnen voorzien van extra uitleg. In de bovenbouw zijn er voor de kernvakken speciale steunuren in het rooster opgenomen.

Hoeveel huiswerk krijgen de leerlingen?

We streven ernaar dat de leerlingen het werk in de les op school kunnen maken. Met een half uur huiswerk maken per dag zou een leerling wel klaar moeten zijn. Het leren voor een toets zal wel “huiswerk” blijven en dan iets meer tijd kosten.

Is er huiswerkbegeleiding?

Ja, dagelijks is er de mogelijkheid voor leerlingen om gebruik te maken van de huiswerkklas. In de mediatheek kunnen de leerlingen na hun laatste les onder begeleiding hun huiswerk maken of om extra instructie vragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wat is het ALC-profiel en wat doen jullie daarmee?

Met #Daargaathetom maken we zichtbaar waar wij vinden dat het echt om gaat. School is niet alleen een kwestie van goede cijfers halen. Als leerling maak je een belangrijke ontwikkeling door van kind naar jongvolwassene. Wanneer je daarbij leert om je grenzen te verleggen, respectvol leert zijn, je verantwoordelijk voelt, samenwerkt, je talent ontdekt en nieuwsgierig bent, denken wij dat je tot een vaardig en volwaardige student verder kunt naar een volgende opleiding. In de eerste klassen hebben we #daargaathetom!-lessen. Waar je in challenges verschillende thema's doorloopt.

Kun je, als het erg goed gaat, naar de HAVO overstappen als je een MAVO-advies hebt?

We bekijken iedere periode of een leerling op het juiste niveau zit. Na leerjaar 1 zijn er altijd leerlingen die van MAVO naar HAVO gaan maar andersom is ook mogelijk. Ook in de hogere leerjaren blijven we dit doen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om na het behalen van het MAVO-diploma door te gaan op de HAVO.