De leerling in beeld

Het St. Aloysius College is een middelgrote school voor MAVO en HAVO. Wij streven naar optimale persoonlijke aandacht en maximale benutting van de aanwezige talenten van onze leerlingen. Orde en rust staan aan de basis van ons succesvolle onderwijs.

Onze aandacht is gericht op actief lerende kinderen die in staat worden gesteld zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerpoces. Door projectmatig te werken en vakken samen te brengen in leergebieden wordt de samenhang van de leerstof en de betekenis ervan duidelijk. Wij bieden onze leerlingen een breed aanbod aan vakken, waaronder naast Duits ook Spaans als moderne vreemde taal tot de mogelijkheden behoort. Het leergebied kunst, media en techniek (KMT) biedt leerlingen de mogelijkheid zich te scholen in de modernste ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

Doorstromen

In het eindexamenjaar van de MAVO stimuleren wij de leerlingen die het aankunnen, een pakket van zeven​ vakken te kiezen waarmee zij kunnen doorstromen naar het HAVO en alle sectoren in het MBO op het hoogste niveau en het HBO (HAVO leerlingen). Leerlingen (en hun ouders) kiezen veelal voor het St. Aloysius College vanwege het veilige schoolklimaat.

Schoolgebouw

Ons gebouw is centraal gelegen in het centrum van Hilversum. Ons gebouw geeft ruimte aan het onderwijs waar wij voor staan: actief lerende kinderen die in de nodige orde en rust en onder uitstekende begeleiding alle ruimte krijgen om hun talenten volop te ontplooien.​​​​​​