Bij de overgang naar de bovenbouw maken de leerlingen een keuze uit een combinatie van 2 profielen. Hiermee bieden we de leerlingen in leerjaar 3 een zo breed mogelijke vakkenpakketkeuze aan. In klas 3 volgt de leerling één van de volgende profielcombinaties:

  • Techniek/ Zorg 
  • Techniek/ Economie
  • Economie/ Zorg

Elk profiel kent een gemeenschappelijk deel met vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn. Het gaat hierbij om de volgende vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en rekenen. Naast het gemeenschappelijk deel bestaat er een profieldeel met verplichte vakken. Daarnaast zijn er nog vrij te kiezen vakken. Informatie over de profielkeuze is te vinden in de Kieswijzer van leerjaar 2.

Keuzeprofielen in jaar 3

In april van leerjaar 3 maakt de leerling een keuze voor één van de profielen met de vakken waarin hij eindexamen wil doen. Nederlands en Engels zijn twee verplichte eindexamenvakken. Daarnaast kent elk profiel zijn eigen verplichte vakken. Deze zijn:

  • Techniek met: Wiskunde en Natuurkunde
  • Economie met: Economie en MVT of Wiskunde

  • Zorg met: Biologie en Geschiedenis of Aardrijkskunde of Maatschappijkunde of Wiskunde

De leerling doet in 6 vakken eindexamen. De overige vakken zijn keuze vakken. Dat betekent dat het ook mogelijk is een combinatie van profielen te maken. De leerlingen die dat aankunnen, mogen in meer dan 6 vakken eindexamen doen. Voor leerlingen die de wens hebben door te stromen naar de havo is 7 vakken aan te bevelen. Het is belangrijk dat er bij de keuze goed gelet wordt op de aansluiting met een van de profielen van de HAVO.​