Bovenbouw mavo

Bij de overgang naar de bovenbouw maken de leerlingen een keuze uit een combinatie van 2 profielen. Hiermee bieden we de leerlingen in leerjaar 3 een zo breed mogelijke vakkenpakketkeuze aan. In klas 3 volgt de leerling één van de volgende profielcombinaties:

  • Techniek/ Zorg 
  • Techniek/ Economie
  • Economie/ Zorg

Elk profiel kent een gemeenschappelijk deel met vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn. Het gaat hierbij om de volgende vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en rekenen. Naast het gemeenschappelijk deel bestaat er een profieldeel met verplichte vakken. Daarnaast zijn er nog vrij te kiezen vakken. Informatie over de profielkeuze is te vinden in de Kieswijzer van leerjaar 2.

Keuzeprofielen in jaar 3

In april van leerjaar 3 maakt de leerling een keuze voor één van de profielen met de vakken waarin hij eindexamen wil doen. Nederlands en Engels zijn twee verplichte eindexamenvakken. Daarnaast kent elk profiel zijn eigen verplichte vakken. Deze zijn:

  • Techniek met: Wiskunde en Natuurkunde
  • Economie met: Economie en MVT of Wiskunde

  • Zorg met: Biologie en Geschiedenis of Aardrijkskunde of Maatschappijkunde of Wiskunde

De leerling doet in 6 vakken eindexamen. De overige vakken zijn keuze vakken. Dat betekent dat het ook mogelijk is een combinatie van profielen te maken. De leerlingen die dat aankunnen, mogen in meer dan 6 vakken eindexamen doen. Voor leerlingen die de wens hebben door te stromen naar de havo is 7 vakken aan te bevelen. Het is belangrijk dat er bij de keuze goed gelet wordt op de aansluiting met een van de profielen van de HAVO.​

Toetsing

Vanaf het eerste jaar van de bovenbouw wordt er naar het eindexamen toe gewerkt. In klas 3 MAVO worden de vakken waarin de leerling GEEN eindexamen doet afgerond. De behaalde eindresultaten uit klas 3 MAVO tellen in het eindexamenjaar mee bij het schooleigen deel van het examen. Voor de eindexamenvakken geldt dus dat de behaalde eindresultaten uit klas 3 MAVO de uitgangspositie vormen voor klas 4 MAVO.

Profielwerkstuk

Een belangrijk onderdeel van de bovenbouw is het maken van een Profielwerkstuk. Leerling doen een onderzoek dat aansluit bij het gekozen profiel. De MAVO leerlingen ronden dit in leerjaar 4 af.

PTA

Vanaf het 3e leerjaar mavo werken de leerlingen met het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). In het PTA wordt aangegeven wat de leerstof is voor de verschillende periodes bij de verschillende vakken, hoe die leerstof wordt getentamineerd en hoe zwaar het behaalde resultaat meetelt. Jaarlijks wordt het PTA geactualiseerd. In het programma zijn 2 peildata (november en maart). Het is verstandig om via magister de vorderingen van uw zoon/dochter te volgen, temeer omdat er in klas 3 mavo het cijfer tot stand komt via de methode van het voortschrijdend gemiddelde. ​​

Mavo make over in 2024 & maatwerk

Voor de leerlingen die starten in 2022 in klas 1 gaat er in hun derde jaar iets veranderen. Alle mavo-leerlingen gaan naast de algemene vakken ook examen doen in een praktijkvak. Op het St. Aloysius College zijn we ons aan het oriënteren op de volgende drie mogelijkheden:

 • Informatietechnologie

 • Economie en ondernemen of

 • Media Vormgeving en ICT. 

Kansen verbreden

Ben je in sommige vakken al verder? Dan mag je die vakken op een hoger niveau doen en zelfs al eerder examen doen in die vakken. Ook mag je in meer vakken eindexamen doen als dat beter past bij jouw toekomst.