De nieuwe leerweg

Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen leerlingen in klas 3 te maken krijgen met “de nieuwe leerweg”. Het ALC is al druk bezig met de voorbereidingen hierop. In het schooljaar 2022-2023 zullen we al starten met een pilot voor twee praktijkgerichte programma’s: Media, Vormgeving en ICT (MVI) en Economie & Ondernemen (E&O).

De huidige gemengde leerweg (GL) en theoretische leerweg (TL) zullen worden samengevoegd tot een “nieuwe leerweg” (er zal nog een nieuwe naam voor komen). Het doel is een betere aansluiting op het MBO en de HAVO en de leerlingen meer praktische vaardigheden te bieden. Leerlingen volgen allemaal een beroepsgericht programma dat een verplicht onderdeel is van het profieldeel. In klas 3 en in klas 4 volgt een leerling ongeveer vier lesuren per week een beroepsgericht programma. Het St. Aloysius College is voornemens om de volgende programma’s aan te gaan bieden: Media, Vormgeving en ICT (MVI), Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W).

Met opdrachten van echte externe opdrachtgevers gaan de leerlingen meerdere weken aan de slag om uiteindelijk te komen tot een eindproduct. Deze opdrachten zijn zeer divers, van het organiseren van een activiteitenmiddag voor een BSO, het bedenken en maken van een social-media reclame van een Hilversums mediabedrijf tot het opzetten van een webshop van een schoonheidssalon.

Kansen verbreden

Ben je in sommige vakken al verder? Dan mag je die vakken op een hoger niveau doen en zelfs al eerder examen doen in die vakken. Ook mag je in meer vakken eindexamen doen als dat beter past bij jouw toekomst.

Bovenbouw mavo

Bij de overgang naar de bovenbouw maken de leerlingen een keuze uit een combinatie van 2 profielen. Hiermee bieden we de leerlingen in leerjaar 3 een zo breed mogelijke vakkenpakketkeuze aan. In klas 3 volgt de leerling één van de volgende profielcombinaties:

  • Techniek/ Zorg 
  • Techniek/ Economie
  • Economie/ Zorg

Elk profiel kent een gemeenschappelijk deel met vakken die voor alle leerlingen verplicht zijn. Het gaat hierbij om de volgende vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Cultureel Kunstzinnige Vorming en rekenen. Naast het gemeenschappelijk deel bestaat er een profieldeel met verplichte vakken. Daarnaast zijn er nog vrij te kiezen vakken. Informatie over de profielkeuze is te vinden in de Kieswijzer van leerjaar 2.

Keuzeprofielen in jaar 3

In april van leerjaar 3 maakt de leerling een keuze voor één van de profielen met de vakken waarin hij eindexamen wil doen. Nederlands en Engels zijn twee verplichte eindexamenvakken. Daarnaast kent elk profiel zijn eigen verplichte vakken. Deze zijn:

  • Techniek met: Wiskunde en Natuurkunde
  • Economie met: Economie en MVT of Wiskunde

  • Zorg met: Biologie en Geschiedenis of Aardrijkskunde of Maatschappijkunde of Wiskunde

De leerling doet in 6 vakken eindexamen. De overige vakken zijn keuze vakken. Dat betekent dat het ook mogelijk is een combinatie van profielen te maken. De leerlingen die dat aankunnen, mogen in meer dan 6 vakken eindexamen doen. Voor leerlingen die de wens hebben door te stromen naar de havo is 7 vakken aan te bevelen. Het is belangrijk dat er bij de keuze goed gelet wordt op de aansluiting met een van de profielen van de HAVO.​