In leerjaar 1, 2 en 3 wordt het Anglia examen afgenomen. Iedere leerling doet dit examen op zijn eigen niveau. De structuur  van het  schoolvak Engels op het St. Aloysius College 

Leerjaar 1

Leerlingen worden op basis van een online assessment ingedeeld in niveaugroepen. Halverwege het jaar is er nog een mogelijkheid tot op- of afstromen, op basis van de resultaten van een schrijfopdracht in combinatie met de inzet tijdens de les en deskundig perspectief van de lesgevende docent. Naast de reguliere lessen Engels, volgen de leerlingen 1 uur per week sociale vaardigheid in het Engels. Ze volgen deze les in hun eigen klassamenstelling en dus niet in een niveaugroep.

Leerjaar 2

Leerlingen werken in niveaugroepen.

Leerjaar 3 MAVO

Leerlingen werken in niveaugroepen. Leerlingen worden beoordeeld op de PTA toetsen.  Het gemiddelde van de PTA toetsen tellen mee voor de overgang naar jaar 4. Het gemiddelde van de PTA toetsen wordt meegenomen naar het eindexamenjaar. 

Leerjaar 3 HAVO

Leerlingen werken in niveaugroepen. 

 

Leerjaar 4 MAVO

Leerlingen werken in hun stamgroep.  De focus ligt op PTA 4 en het CS.

Leerjaar 4 HAVO

Leerlingen werken in hun stamgroep. De focus ligt op PTA 4.  

Leerjaar 5 HAVO

Leerlingen werken in hun stamgroep.  De focus ligt op PTA 5 en het CS. 

overzicht anglia niveaus punten