Leerjaar 1

Leerlingen worden op basis van een online assessment ingedeeld in niveaugroepen. Halverwege het jaar is er nog een mogelijkheid tot op- of afstromen, op basis van de resultaten van een schrijfopdracht in combinatie met de inzet tijdens de les en deskundig perspectief van de lesgevende docent. 

Leerjaar 2

Leerlingen werken in niveaugroepen.

Bovenbouw

De leerlingen volgen het vak Engels op het niveau van de afdeling waarin ze zitten. Uiteraard is het voor leerlingen die het vak Engels op een hoger niveau beheersen eerder examen te doen. Na het behalen van het vak op MAVO niveau kan dan in klas 4 ook begonnen worden met het HAVO programma.