Op het St. Aloysius College kun je zowel MAVO als HAVO-eindexamen doen. Ruim tien jaar geleden was er alleen een HAVO-onderbouw. Inmiddels heeft het St. Aloysius College alweer vele jaren een volledige HAVO-afdeling.

De HAVO-afdeling van het ALC bestaat uit een onderbouwperiode van drie jaar. Eind leerjaar drie kiest de leerling zijn/haar profiel om de bovenbouw mee in te gaan.

Het St. Aloysius College biedt alle vier de profielen aan.

  • Natuur & Techniek (N&T)
  • Natuur & Gezondheid (N&G)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Cultuur & Maatschappij (C&M).

Een profiel bevat een aantal verplichte vakken en biedt leerlingen ook keuzes om de vakken aan te laten sluiten bij zijn/haar interesses en keuzes voor doorstroom naar bijvoorbeeld een Hbo-opleiding.

Loopbaanbegeleiding HAVO Bovenbouw St. Aloysius College

Onze HAVO-leerlingen kiezen een profiel aan het einde van HAVO 3 en volgen de vakken binnen het profiel gedurende HAVO 4 en HAVO 5.

De keuze voor een profiel heeft gevolgen voor de vervolgopleiding die gekozen kan worden op het HBO. Veel opleidingen hebben aanvullende eisen betreffende vakken of gehele profielen. Samen met je mentor en decaan onderzoek je de mogelijkheden. 

Goed om te weten: wiskunde A of B en een moderne vreemde taal (anders dan Engels) zijn verplicht om door te kunnen stromen naar het VWO.

Wij geven een kleine indicatie van studies die vaak gekozen worden binnen bepaalde profielen.

Cultuur en Maatschappij

Het accent ligt bij dit profiel op geschiedenis, talen, kunst en communicatie. Wiskunde A/B is in dit vakkenpakket niet verplicht.

Voorbeelden van vervolgstudies: HBO-rechten, Communicatie en Media, Lerarenopleidingen, Pedagogiek, Journalistiek, Hogeschool voor de Kunsten

Economie en Maatschappij

Het accent ligt bij dit profiel op geschiedenis, economie en maatschappelijke kwesties. Wiskunde A/B is verplicht in dit profiel.

Voorbeelden van vervolgstudies: Bedrijfskunde, Commerciële economie, Accountancy, International Business, Hogere Hotelschool, Lerarenopleidingen, bestuurskunde

Met dit profiel kan je ook alle HBO-opleidingen doen die in het verlengde liggen van Cultuur en Maatschappij.

Natuur en Gezondheid

Het accent ligt bij dit profiel op biologie en scheikunde en aardrijkskunde/natuurkunde, dit is een echt bètaprofiel. Wiskunde A/B is verplicht.

Voorbeelden van vervolgstudies: Tandheelkunde, Life Sciences, Biologie, Verpleegkunde, Verloskunde, Technische bedrijfskunde.

Met dit profiel kan je ook alle HBO-opleidingen doen die in het verlengde liggen van Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij.

Natuur en Techniek

Het accent ligt bij dit profiel op natuurkunde, de exacte vakken staan centraal. Wiskunde B is verplicht.

Voorbeelden van vervolgstudies: Bouwkunde, Civiele techniek, Aviation, Maritieme techniek, Informatica

Met dit profiel kan je ook alle HBO-opleidingen doen die in het verlengde liggen van Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij en Natuur & Techniek.

Mentorgroepen

Om onze bovenbouw leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, worden de leerlingen in een kleine mentorgroep van ongeveer +/- 15 leerlingen ingedeeld. We kiezen hiervoor in de bovenbouw, omdat we onze leerlingen goed in beeld willen hebben en ze zo optimaal mogelijk willen begeleiden. De mentor is voor de leerling en ouders het eerste aanspreekpunt, hij/zij volgt de leerling op verschillende leergebieden en bespreekt regelmatig de voortgang. Tevens voert de mentor MOL-gesprekken (Mentor-Ouder-Leerling) na tentamenweek 1 en tentamenweek 2 waarin de voortgang centraal staat.

Introductiekamp 

In het begin van het schooljaar gaan alle leerlingen van HAVO 4 op introductiekamp naar Praag om elkaar beter te leren kennen en om het groepsproces te stimuleren. Leerlingen in HAVO 4 komen zowel uit HAVO 3 als uit MAVO 4 en ook vanuit andere scholen. Daarom vinden wij het belangrijk om het kennismaken centraal te stellen in de eerste periode. Dit introductiekamp is hier een belangrijk onderdeel van.

Instroom 

Instromen in onze HAVO 4 vanuit een andere school is ook mogelijk. Overweeg jij om je aan te melden voor het St. Aloysius College? Heb je nog vragen? Wil je nog meer te weten komen over het St. Aloysius College? Wil je even sfeer proeven?

Hiervoor kun je een afspraak maken met de afdelingscoördinator, mevr. van Broekhoven (k.vanbroekhoven@atscholen.nl)