Even kennismaken... 

Het St. Aloysius College is een middelgrote school in Hilversum met +/- 550 leerlingen. In leerjaar 1 starten de eerstejaars in de MAVO/HAVO- brugklas of in de HAVO-brugklas. Bij ons op school bieden wij meerdere profielen aan voor het MAVO-diploma en alle vier de profielen voor het HAVO-diploma. 

Leerlingen kiezen voor het St. Aloysius College vanwege het veilige leerklimaat, de orde, rust en regelmaat. Om de leerlingen zo goed mogelijk gedurende hun hele schoolcarrière te begeleiden, krijgen zij een mentor als aanspreekpunt, een vast docententeam, vaste schooltijden, heldere regels en een digitale leeromgeving.   

MAVO/HAVO en HAVO-brugklassen

In leerjaar 1 start je in een MAVO/HAVO of HAVO-klas. Dit is afhankelijk van het advies van de basisschool.

In klas 2 MAVO/HAVO ontvangen de leerlingen voor elke toets twee cijfers; een MAVO- en een HAVO-cijfer. De leerlingen uit deze gemengde brugklas worden nauwlettend gevolgd in hun leerproces om aan het einde van het tweede brugklasjaar te kunnen bepalen of hij/zij het beste het leertraject in klas 3 MAVO of 3 HAVO kan vervolgen. Aan het eind van het tweede jaar volgt dan een bindend advies voor klas 3 MAVO of 3 HAVO. Bij ons op school kan er in elk profiel het MAVO-diploma of het HAVO-diploma behaald worden.

In de MAVO/HAVO-brugklassen wordt gedifferentieerd op MAVO- en HAVO-niveau. Op deze manier bieden we leerlingen die uitsluitend op MAVO-niveau werken de mogelijkheid om de lessen goed te kunnen volgen, en bieden we leerlingen die voor één of meerdere vakken meer uitdaging aankunnen hiertoe ook de mogelijkheid. Daarnaast willen we leerlingen stimuleren om vakken waar leerlingen goed in zijn op een hoger niveau te volgen of er eerder examen in te doen. 

De MAVO/HAVO brugklas sluit goed aan bij onze ambitie om leerlingen voor de vakken uit te dagen. Vakken waar leerlingen goed in zijn kunnen op een hoger niveau worden aangeboden. In de afgelopen jaren hebben meerdere leerlingen in zowel de MAVO – afdeling als op de HAVO -afdeling vervroegd eindexamen gedaan in één of meerdere vakken. Daarnaast werken sommige leerlingen in klas 1 bij het vak Engels al op HAVO/VWO of VWO-niveau. 

Heeft een leerling een GL/TL, TL (MAVO) of TL/ HAVO-advies? Dan is hij/zij van harte welkom om bij ons in de MAVO/HAVO-brugklas te starten! Heeft een leerling een HAVO-advies? Dan is hij/zij van harte welkom om bij in de HAVO-brugklas te starten! 

Breed vakkenaanbod 

Wij willen dat onze leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen! De creatieve en algemeen vormende vakken kunst & media, techniek, sociale vaardigheden en lichamelijke opvoeding vinden wij heel belangrijk op onze school. In klas 1 krijgen alle eerstejaars een half jaar les in het vak Duits en een half jaar les in het vak Spaans, om kennis te maken met de moderne vreemde talen. Daarnaast bieden we ook het vak studievaardigheden aan. In klas 2 bieden we naast mentorlessen en studievaardigheden ook hulp in de loopbaanbegeleiding (LOB). In het kader van creatieve technologie werken alle leerlingen met een Chomebook, deze wordt aangeschaft door school. Voor onze lessentabel verwijzen wij  naar de informatiegids op deze website.

Activiteiten, excursies & projecten 

De brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp naar Terschelling. Gedurende het schooljaar vindt er een aantal excursies plaats, zoals bijvoorbeeld het Archeon, Singer museum en diverse sportexcursies. In klas 1 & 2 vinden er ook verschillende vakoverstijgende projecten plaats, waarin de vaardigheden van meerdere vakken uit een bepaalde periode samenkomen. Voorbeelden hiervan in de brugklassen zijn: het Woonwijkproject van M&M, wiskunde, biologie en techniek en het Soepproject van biologie, aardrijkskunde, wiskunde en kunst. Wij beoordelen met deze projecten naast vakinhoudelijke kennis ook de vaardigheden en het ontwikkelingsproces van de leerlingen. Door projectmatig te werken en vakken samen te brengen in leergebieden, vergroten wij de motivatie om te leren. Ons uitgangspunt is dat leerlingen, door deze projecten, vaardigheden ontwikkelen zoals het samenwerken, nieuwsgierig zijn, talenten ontdekken, respectvol zijn en grenzen verleggen. Precies onze #Daargaathetom- elementen!

Studiebegeleiding 

Onze studiebegeleiding richt zich op het leren en het welbevinden van de leerling van het St. Aloysius College. Wij bieden huiswerkbegeleiding aan alle leerlingen uit alle leerjaren aan. Leerlingen krijgen de gelegenheid om elke dag, na schooltijd, huiswerk te maken met hulp van onze onderwijsassistent. 

In alle leerjaren wordt Studievaardigheden aangeboden door de mentor. Vanaf klas 2 starten wij met een uitgebreid keuzeprogramma in het kader van oriënteren op studies en beroepen. 

Op het gebied van welbevinden kunnen wij, indien nodig, voor faalangstreductie zorgen.