Even kennismaken... 

Het St. Aloysius College is een middelgrote school in Hilversum met ongeveer 500 leerlingen. In leerjaar 1 start je in een MAVO/HAVO of HAVO-klas. De leerlingen uit de MAVO/HAVO klas, begeleiden wij intensief tijdens het eerste jaar om te kunnen bepalen of de leerling het beste zijn/haar leertraject op onze school in klas 2 MAVO of 2 HAVO kan vervolgen. Na dit eerste jaar volgt een bindend advies voor klas 2 MAVO of 2 HAVO. Bij ons op school kan je in elk profiel je MAVO-diploma behalen of een HAVO-diploma voor het profiel 'Cultuur & Maatschappij' of 'Economie & Maatschappij'. Wil jij examen doen in een ander HAVO-profiel? Dan kan je, nadat je klas 3 HAVO op het St. Aloysius College hebt afgerond, eventueel overstappen naar het ATC of Laar & Berg, dit is afhankelijk van je profielkeuze. 

Leerlingen kiezen voor het St. Aloysius College vanwege het veilige leerklimaat, de orde, rust en regelmaat. Om je zo goed mogelijk te begeleiden richting een diploma, krijg je een mentor als aanspreekpunt, een vast docententeam, vaste schooltijden, heldere regels en een digitale leeromgeving.   

 

Breed vakkenaanbod 

Wij willen dat je je maximaal kan ontwikkelen! De creatieve en algemeen vormende vakken zijn heel belangrijk op onze school, zoals; kunst & media, techniek, sociale vaardigheden en lichamelijke opvoeding. Het vak Engels, bieden wij op niveau aan waardoor je tijdens deze les in een clusterklas zit. In klas 1 krijg je één periode Duits, één periode Frans en één periode Spaans om kennis te maken met de moderne vreemde talen. Daarnaast krijg je in klas 1 het vak studievaardigheden en in klas 2 krijg je naast mentorlessen ook studievaardigheden in combinatie met loopbaanbegeleiding (LOB). In het kader van creatieve technologie werken alle leerlingen met een Chomebook, deze wordt aangeschaft door school. Voor onze lessentabel verwijzen wij je naar de informatiegids op deze website.

Activiteiten, excursies & projecten 

De brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp naar Terschelling. Gedurende het schooljaar vindt er een aantal excursies plaats, zoals bijvoorbeeld het Archeon, Tropenmuseum, Verzetsmuseum en diverse sportexcursies. In klas 1 & 2 zijn er ook verschillende projecten, zoals het woonwijkproject, soepproject, pandora's box en het afvalproject. Wij beoordelen je, naast kennis, ook op vaardigheden en talenten. Door projectmatig te werken en vakken samen te brengen in leergebieden, vergroten wij de motivatie om te leren. Ons uitgangspunt is dat je, door deze projecten, vaardigheden ontwikkelt zoals het samenwerken, reflecteren, onderzoeken, meningsvorming en kritisch denken.  

Studiebegeleiding 

Onze studiebegeleiding richt zich op het leren en het welbevinden van jou als leerling van het St. Aloysius College. Na je laatste les, kan je naar de huiswerkklas. Je krijgt de gelegenheid om hier huiswerk te maken met hulp van onze onderwijsassistent. Vanaf klas 2 starten wij met een uitgebreid keuzeprogramma in het kader van oriënteren op studies en beroepen. Op het gebied van welbevinden kunnen wij een weerbaarheidstraining verzorgen.