​Het St. Aloysius College is een middelgrote school voor MAVO en HAVO.​ Een rustige, gezellige en veilige leeromgeving staat aan de basis van ons succesvolle onderwijs. Wij proberen het maximale uit onze leerlingen te halen. De leerlingen mogen bij ons examen doen in meer dan zes verplichte vakken. Sommige leerlingen doen zelfs examen in acht vakken en hebben daarvoor een grote keuzemogelijkheid binnen het MBO op niveau 4, de HAVO en HBO. Wij besteden veel aandacht en zorg aan de individuele leerling. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Door een breed aanbod aan studiebegeleiding en ondersteunende voorzieningen kan elke leerling de eindstreep halen.

Team ALC

Het team van het St. Aloysius College bestaat uit een mooie mix van ervaren, jonge en enthousiatie medewerkers die het onderwijs op de school mogelijk maken.