​​​​​​Belangrijkste taken en bevoegdheden Ouderraad: 

Algemeen 

 • Klankbord van ouders richting school 
 • Betrokkenheid ouders stimuleren 
 • Organiseren van activiteiten/ ouderavonden
 • Optreden als vertegenwoordiging van ouders naar medezeggenschapsraad en directie 
 • Helpen bij activiteiten op en rond de school 

​Bezetting 

In de ouderraad zitten 6-8 leden van leerlingen in diverse jaargroepen.

Vergadering 

De Ouderraad vergadert ca. 6x per schooljaar (veelal op maandagavond). Tijdens de vergadering worden diverse actuele punten besproken. De directie is betrokken bij de vergaderingen en bij diverse onderwerpen wordt een vertegenwoordiging uit het team uitgenodigd. 

Thema's die besproken worden in de ouderraad:

 • Nieuws vanuit de DMR 
 • Hulp bij diverse activiteiten (Open Dag, diploma-uitreiking, etc) 
 • Communicatie verbetering  
 • Ouder vragenlijst, verbeterpunten bespreken 
 • Informatie-avond voorbereiden  
 • Schoolthema's bespreken (ICT, onderwijsvernieuwingen, social media, Anglia, ​etc) 

De ouderraad heeft een belangrijke functie als het gaat om het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Regelmatig vraagt de schoolleiding de ouderraad om advies over allerlei onderwerpen, zoals onderwijs en onderwijsactiviteiten. Ouders uit verschillende klassen zijn lid van de ouderraad. De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor de school en een bijdrage willen leveren aan medezeggenschap. Wilt u meer weten over de ouderraad? U kunt altijd contact opnemen via ALCouderraad@gmail.com